LTC Logistiktechnologie

Kompetenzbereich: Logistikmanagement

Andreas Gasperlmair

Andreas Gasperlmair , BA MA

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Bereich und Kompetenzen

LTC Logistiktechnologie, Physical Internet
andreas.gasperlmair@fh-steyr.at +43 5 0804 33457 mehr
Hans-Christian Graf

FH-Prof. DI  Hans-Christian Graf

Professor, Kompetenzfeldleiter

Bereich und Kompetenzen

LTC Logistiktechnologie, Physical Internet

Kompetenzfeldleiter LTC Logistiktechnologie

hans-christian.graf@fh-steyr.at +43 5 0804 33218 mehr
Harald Kapplmüller

Harald Kapplmüller , BA MA

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Bereich und Kompetenzen

LTC Logistiktechnologie
harald.kapplmueller@fh-steyr.at +43 5 0804 33259 mehr
Christian Rohrhofer

Christian Rohrhofer , BA MA

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Bereich und Kompetenzen

LTC Logistiktechnologie
christian.rohrhofer@fh-steyr.at +43 5 0804 33258 mehr